top of page

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van verblijven door Camping des Bains. Ze vormen de volledige contractuele relatie tussen de camping en zijn klanten. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij gewijzigd door de klant op het moment van boeking.

De Camping behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De versie die van toepassing is op de klant is echter de versie die hij bij de boeking heeft geaccepteerd.

Artikel 2: Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De klant wordt geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden, in overeenstemming met artikel 1126 van het Burgerlijk Wetboek. Door online te boeken of de boekingsbevestiging per e-mail te ontvangen, drukt de klant zijn specifieke, vrije en geïnformeerde toestemming uit, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens. Deze aanvaarding geldt zowel voor de klant als voor alle personen die aan het verblijf deelnemen. De algemene verkoopvoorwaarden zijn ook beschikbaar op de website van de camping en bij de receptie.

Artikel 3: Reservering

3.1 Boekingsvoorwaarden Boekingswijzen:

 

De klant kan zijn reservering online, telefonisch of direct ter plaatse maken.

Bevestiging van de reservering: Elke reserveringsaanvraag wordt als definitief beschouwd vanaf het moment dat deze door de Camping is geaccepteerd. De Camping behoudt zich het recht voor om een reservering te weigeren, afhankelijk van beschikbaarheid of enige andere omstandigheid die van invloed kan zijn op het geplande verblijf. De aanvaarding van de reservering wordt bevestigd door het sturen van een bevestiging per e-mail, per post of door overhandiging.

Om een reservering te valideren, moet de klant een betaling doen, inclusief:

  • Een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf.

 

De online verstrekking van het creditcardnummer van de klant en de definitieve bevestiging van de bestelling vormen het bewijs van het akkoord van de klant en maken de verschuldigde bedragen voor de reservering en alle uitgevoerde handelingen betaalbaar.

Capaciteit en deelnemers aan het verblijf: De reservering is op naam. De klant moet ouder zijn dan 18 jaar en deelnemen aan het geboekte verblijf.

Het moet ook wettelijk het aantal en de leeftijd van alle deelnemers vermelden, inclusief minderjarigen en pasgeborenen. De Camping behoudt zich het recht voor om elke persoon die niet geregistreerd is bij de reservering te weigeren. Elke onjuiste informatie kan leiden tot annulering van het verblijf. Aangezien de reservering op naam is, kan deze niet geheel of gedeeltelijk worden toegewezen of onderverhuurd zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Camping. Om veiligheids- en verzekeringsredenen moet het maximum aantal personen per type accommodatie/plaats, zoals aangegeven op de website, worden gerespecteerd. De Camping zal iedereen weigeren die deze capaciteit overschrijdt, met uitzondering van de bezoekers die door de klant voor die dag zijn uitgenodigd.

Groepen: De camping biedt gezinsgerichte verblijven, met speciaal daarvoor ontworpen accommodaties. De Camping behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die niet voldoet aan de aangeboden opvang- en verblijfscapaciteiten.

De Camping beschouwt als een groep elke reservering van 5 huuraccommodaties/standplaatsen of meer, gemaakt door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon of door verschillende natuurlijke personen die elkaar kennen en samen reizen om dezelfde redenen, op dezelfde data en op de dezelfde camping. Groepsreserveringsaanvragen moeten per e-mail naar het adres worden gestuurdinfo@campinglesbains.com of telefonisch op het nummer 03 86 30 73 44 (prijs van een lokaal gesprek volgens uw operator), met de vermelding dat het om een groepsreserveringsaanvraag gaat. De Camping behoudt zich het recht voor om de aanvraag te bestuderen alvorens deze te accepteren of te weigeren.

3.2 Belangrijke informatie Opvang minderjarigen:

Om voor de hand liggende veiligheidsredenen (zwembad, ontruiming van de camping in geval van alarm, enz.) toegelaten. Bovendien is de camping niet bevoegd, volgens decreet 2002-883 van 3 mei 2002, om minderjarigen onder de 18 jaar, zonder begeleiding van een van hun wettelijke vertegenwoordigers, buiten hun ouderlijk huis te huisvesten. Minderjarigen vergezeld van hun wettelijke vertegenwoordigers vallen onder hun volledige verantwoordelijkheid en mogen in geen geval onbeheerd worden achtergelaten op de camping, ook niet in het waterpark.

Niet-contractueel karakter van de communicatiemedia: Alle andere documenten dan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals catalogi, prospectussen, advertenties, mededelingen, hebben een informatieve en indicatieve waarde, maar zijn niet contractueel. De plattegronden en foto's van huurwoningen zijn ter illustratie. De indeling en kenmerken van onderdelen kunnen van model tot model verschillen. Het wordt aanbevolen om de gedetailleerde beschrijving van de indeling te raadplegen die beschikbaar is in het gedeelte "accommodaties" van de website van de camping om de exacte samenstelling van elke huuraccommodatie te weten te komen. Een beschrijving is ook beschikbaar in elke huuraccommodatie. Voor al uw vragen staat de Camping tot uw beschikking op het nummer 03 86 30 73 44 (prijs van een lokaal gesprek hangt af van uw operator).

Faciliteiten en activiteiten van de camping: Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten en faciliteiten die door de camping worden aangeboden (rechtstreeks of via dienstverleners), zoals wifi of elementen die in de beschrijving worden genoemd, verwijderd of niet beschikbaar zijn, met name vanwege klimatologische omstandigheden of in de geval van overmacht, of dat ze niet werken, met name voor en na het seizoen. De Camping wijst in dit verband alle verantwoordelijkheid af. De Camping zal de klant informeren over alle werken, incidenten of lopende ontwikkelingen tijdens zijn verblijf.

Artikel 4. Prijs

 

De toepasselijke prijzen zijn die vermeld op het moment van reserveren per telefoon, op internet of op de Camping. Ze kunnen tijdens het seizoen wijzigen en zijn in euro's inclusief BTW.

Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief, die zich voordoet tussen het moment waarop de tarieven werden bepaald en de facturering van het verblijf, zal leiden tot een proportionele wijziging van de prijs inclusief btw, die de klant zonder voorbehoud aanvaardt.

De prijs is inclusief:

• De huur van de ingerichte standplaats of huuraccommodatie zoals gedefinieerd in de website;

• Water- en gasverbruik;

  • Elektriciteitsverbruik

• Toegang tot de camping, zijn uitrusting/faciliteiten en zijn entertainment (behalve hieronder vermeld) zoals gedefinieerd in de brochure en de websites;

• De standplaats voor één auto per verhuur (de standplaats is niet noodzakelijkerwijs op de gehuurde standplaats).

 

De prijs is exclusief:

• De verschillende belastingen;

• Betaalde activiteiten aangeboden door de Camping ter plaatse te betalen;

• Toeslagen zoals schoonmaakkosten;

• Borgsommen (borgstelling);

• Annulerings-/onderbrekingsverzekering;

• Optionele uitrusting (enz.).

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden en -wijzen

 

5.1 Betalingsvoorwaarden

 

• Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet bij de reservering een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf worden betaald. Het saldo moet uiterlijk 15 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf worden betaald.

 

• Voor elke reservering die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gemaakt, moet het volledige bedrag worden betaald op het moment van reservering.

 

Bij gebrek aan volledige betaling op de overeengekomen datum, heeft de Camping het recht om te beschouwen dat de Klant zijn reservering heeft geannuleerd en behoudt hij alle reeds betaalde bedragen.

Voor groepen worden de betalingsvoorwaarden vermeld bij de boeking.

 

5.2 Betalingswijzen

 

De betaalwijzen voor de aanbetaling en/of het gehele verblijf die door de Camping worden geaccepteerd, variëren afhankelijk van de betalingsdatum:

• Si le règlement intervient au moins 30 jours avant la date d'arrivée : il peut être réalisé par carte bancaire, par virement, par chèques vacances (envoi en recommandé avec accusé de réception et par chèque en euros (envoi en recommandé avec accusé de receptie).

• Bij betaling tussen 29 en 15 dagen voor de aankomstdatum: dit kan per creditcard, bankoverschrijving, vakantiecheques en per cheque in euro (verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging).

 

• Bij betaling tussen 14 dagen en de dag voor aankomst: dit kan alleen per creditcard of bankoverschrijving.

• Voor elke betaling ter plaatse: de klant kan het saldo betalen met creditcard, contant en cheques in euro

 

5.3 Details over creditcardbetalingen

 

De geaccepteerde bankkaarten zijn die van de Carte Bleue-netwerken (Visa, Eurocard/Mastercard). American Express wordt niet geaccepteerd. De transactie wordt onmiddellijk gedebiteerd van de bankkaart van de Klant na verificatie van diens gegevens. In overeenstemming met artikel L.132-2 van het Monetair en Financieel Wetboek is de betalingsverbintenis gegeven door middel van een betaalkaart onherroepelijk. Door de informatie over zijn bankkaart online of telefonisch mee te delen, machtigt de Klant de Camping om zijn bankkaart te debiteren voor het bedrag van de aanbetaling of het volledige verblijf. Hiertoe bevestigt de Klant dat hij de houder is van de te debiteren bankkaart en dat de naam op zijn bankkaart inderdaad de zijne is.

 

Artikel 6. Diensten niet inbegrepen in de prijs

 

6.1. De toeristenbelasting

 

De toeristenbelasting wordt namens de gemeenten geïnd en dient op de camping betaald te worden. Het bedrag, dat per persoon en per dag wordt vastgesteld, varieert naargelang de bestemming en kan in de loop van het jaar worden gewijzigd.

 

6.2. Betaalde activiteiten aangeboden door de camping ter plaatse te betalen

 

Sommige activiteiten die door de Camping of een van zijn dienstverleners worden aangeboden, zijn optioneel en betalend. Er wordt gespecificeerd dat toegang tot het zwembad van de Camping geen betalende activiteit is.

 

6.3. Schoonmaak kosten

 

De Klant kan vragen dat de eindschoonmaak door de Camping wordt uitgevoerd tegen een schoonmaakvergoeding van een variabel bedrag, afhankelijk van het bereik van de stacaravan. De schoonmaakkosten zijn exclusief het schoonmaken van serviesgoed en keukengerei en vuilnisbakken moeten worden weggegooid.

 

6.4. De borg (borg)

Voor elk verblijf op de camping wordt op de dag van aankomst op de camping een borg van € 150 gevraagd voor huuraccommodaties. Deze borg kan per bankkaart of cheque worden betaald. De borg wordt volledig terugbetaald op de dag van vertrek of uiterlijk binnen vijftien dagen, na een schoonmaakcontrole en een bevredigende staat van de uitrusting. Anders wordt de borg volledig in rekening gebracht. Schade die groter is dan het bedrag dat als borg is betaald, is voor rekening van de klant, na aftrek van de borg. Indien de klant een borg in contanten heeft gestort en het bedrag direct na zijn vertrek wenst terug te vorderen, dient hij uiterlijk de dag voor zijn vertrek een afspraak te maken voor het uitvoeren van een inventarisatie van zijn accommodatie.

 

6.5. Annulerings-/onderbrekingsverzekering

De camping biedt optionele annulerings- en onderbrekingsverzekeringen aan via zijn partner Gritchen Tolède & Partners - Verzekeringsmakelaar HOOFDKANTOOR: 27 Rue Charles Durand - CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex – Frankrijk.

Het is niet-restitueerbaar in geval van annulering. Alle garanties staan beschreven in deAlgemene verzekeringsvoorwaardenDit enhet informatiedocument over het verzekeringsproduct ter beschikking gesteld vóór het sluiten van het contract en ook op de campingwebsite.

 

6.6. Opladen van elektrische voertuigen op de gehuurde staanplaats

 

Het opladen van een elektrisch voertuig via een huishoudelijk stopcontact op de kampeerplaatsen is ten strengste verboden. De elektrische installatie van de camping is bestemd voor het goed functioneren van de huuraccommodaties en de infrastructuur en is absoluut niet geschikt om persoonlijke voertuigen van klanten op te laden.

 

6.7. Optionele uitrusting

 

De camping biedt optionele uitrusting zoals kinderbedjes, barbecue…. Deze apparatuur wordt op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid geleverd. Voor al uw vragen staat de Camping tot uw beschikking op het nummer 03 86 30 73 44 (tarief voor een lokaal gesprek volgens de algemene voorwaarden van uw operator).

 

Artikel 7. Herroeping

 

De klant wordt geïnformeerd dat, overeenkomstig artikel L. 121-20-4 van het consumentenwetboek, de verkoop van hostingdiensten geleverd op een datum of volgens een bepaalde frequentie niet is onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn die van toepassing is op afstand verkoop. Er is dus geen herroepingsrecht van toepassing op de verkoop van verblijven door de Camping. Deze afwijking is echter niet van toepassing op alle afgesloten verzekeringen (periode van 14 dagen overeenkomstig en in het kader van de wettelijke bepalingen).

 

Artikel 8. Wijziging van de reservering/verblijf

 

Elk verzoek tot wijziging moet ten minste 10 dagen voor aanvang van het verblijf worden ingediend. Het is aan de Klant om het verzoek aan de Camping te doen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op het adres van de Camping of door een e-mail te sturen naar het volgende adresinfo@campinglesbains.com. De Camping zal zijn best doen om aan het verzoek te voldoen op basis van beschikbaarheid en geldende tarieven. Als de wijziging niet mogelijk of geaccepteerd is, moet de Klant zijn verblijf onder de oorspronkelijk geplande voorwaarden uitvoeren of annuleren.

 

Artikel 9. Annulering verblijf 

 

9.1 Annulering door de Camping

 

Behalve in geval van overmacht wordt het verblijf volledig terugbetaald. Deze annulering kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

 

9.2 Gehele of gedeeltelijke annulering door de Klant

 

Het is aan de Klant om de Camping op de hoogte te stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres van de Camping of door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adresinfo@campinglesbains.com. De datum van ontvangst van de annulering is bepalend voor eventuele annuleringskosten.

Bij afwezigheid van enige schriftelijke bepaling in de bovengenoemde voorwaarden, is de klant verplicht om alle verschuldigde bedragen voor de reservering te betalen.

 

De schaal van toepasselijke annuleringskosten is als volgt:

 

• Geen annuleringskosten 31 dagen (of meer) voor het verblijf

 

• Tussen de 30e en de 16e dag voor het verblijf: 30% van het totale huurbedrag wordt in rekening gebracht.

 

• Minder dan 15 dagen voor het verblijf of in geval van no-show: alle verschuldigde bedragen voor de reservering worden gefactureerd.

 

Er wordt duidelijk vermeld dat, ongeacht de gekozen opzegdatum, eventuele abonnementskosten voor de annulerings-/onderbrekingsverzekering niet kunnen worden terugbetaald.

 

Artikel 10. Verloop van het verblijf

 

10.1 Aankomst- en vertrektijden

 

Aankomst is vanaf 16.00 uur en vertrek tussen 10.00 en 12.00 uur.

In het geval dat een klant de aankomsttijden niet kan respecteren, is het aan hem om onmiddellijk contact op te nemen met de receptie om te proberen een oplossing te vinden. In geval van no-show binnen 24 uur na de geplande aankomstdatum en zonder schriftelijk bericht aan de Camping met vermelding van een bepaalde datum, behoudt de Camping zich het recht voor om de accommodatie / staanplaats weer te koop aan te bieden.

Er vindt geen restitutie of compensatie plaats. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek vindt geen korting plaats.

 

10.2 Inchecken / Uitchecken

 

Check-in – Bij aankomst controleert de receptie het saldo van de klant. De Klant dient het volledige saldo betaald te hebben, een officieel en geldig identiteitsbewijs voor te leggen en de waarborgsom te storten onder de hierboven vermelde voorwaarden. Na registratie van de aankomst van de klant zal de receptie de klant de sleutels van de huuraccommodatie en de reglementaire informatie overhandigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij aankomst een inventariscontrole uit te voeren en elke niet-naleving op de dag van aankomst te melden.

Uitchecken – Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn accommodatie in een perfect schone staat terug te brengen. Anders kunnen reparatiekosten die overeenkomen met het bedrag van de schoonmaakkosten worden ingehouden. Evenzo kan elk kapot, verloren of beschadigd voorwerp tijdens het verblijf in rekening worden gebracht bij de klant. De borg wordt gerestitueerd onder de hierboven beschreven voorwaarden.

 

10.3 Huishoudelijk reglement

 

Tijdens het verblijf verbindt de Klant zich ertoe de interne regels van de Camping te respecteren, die zowel bij de receptie als op de website van de Camping beschikbaar zijn / worden weergegeven. Deze vereisten zijn van toepassing op elke persoon die bij hem woont of onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Tenzij anders vermeld in het huishoudelijk reglement van de Camping of uitdrukkelijk toegestaan door de Camping, is het plaatsen van een tent op staanplaatsen van huuraccommodaties verboden.

In geval van duidelijke niet-naleving van dit reglement kan de Beheerder sancties opleggen die kunnen gaan tot beëindiging van het contract en in het bijzonder in geval van een storende houding die strijdig is met de rust en sereniteit van de receptie of in het geval van gewelddadig gedrag, beledigende, racistische of bedreigende opmerkingen tegen andere Klanten, Campingpersoneel of haar partners of leveranciers. De Klant wordt erop gewezen dat ook de toegang tot de accommodatie kan worden geweigerd.

 

10.4 Dieren

 

Per huuraccommodatie of staanplaats zijn twee huisdieren toegestaan mits opgave bij reservering of bij aankomst ter plaatse. Huisdieren kunnen zich niet vrij bewegen en moeten aangelijnd zijn, ook op de gehuurde staanplaats. Ze zijn niet toegelaten in het zwemparadijs, de kinderspeeltuin en de toiletgebouwen.

Uitwerpselen van dieren moeten door de klant worden opgeruimd en hun gedrag mag de rust van andere klanten niet schaden. De klant wordt verzocht zijn hond niet alleen te laten. De opvang van dieren voldoet aan twee voorwaarden: - geldige vaccinatie tegen hondsdolheid - identificatie door tatoeage of chip geattesteerd door een kaart uitgegeven door de Société Centrale Canine. De cliënt dient het gezondheidsdossier van het dier mee te nemen. Gevaarlijke of agressieve dieren (inclusief honden van de 1e en 2e categorie) en exotische dieren worden niet geaccepteerd.

 

10,5 bezoekers

 

Elke bezoeker die door de Klant wordt uitgenodigd, moet zich melden en registreren bij de Receptie van de Camping. De Camping behoudt zich het recht voor om hem de toegang tot de Campingdiensten te weigeren. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan het Camping Reglement.

Voor elke bezoeker van 7 jaar en ouder die langer dan 2 uur op de camping verblijft, moet een vergoeding worden betaald. Het bedrag wordt vastgesteld volgens het geldende tarief. Voor minder dan 2 uur hebben bezoekers gratis toegang tot de site, maar zonder toegang tot het waterpark. Hun voertuig is verboden op de camping en moet op de gemeenschappelijke parkeerplaats blijven staan.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

Buitenverblijf valt niet onder de aansprakelijkheid van hoteliers voorzien in artikel 1952 van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg kan de Camping niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen, zowel op de Camping, op parkings als op lokalen voor collectief gebruik (fietsenstalling, toiletten, enz.). Er wordt gespecificeerd dat parkeren op eigen risico van de klant is. De Klant is verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en eventueel zijn gebruikelijke verzekering aan te spreken om de waarborgen van zijn multirisico-woningverzekering uit te breiden tot de accommodatie die hij tijdens de duur van het verblijf bewoont.

Het bedrijf heeft voor alle stadia van de toegang tot de website, het reserveringsproces en de daaropvolgende diensten slechts een middelenverbintenis. Hoewel de camping alles in het werk stelt om een operationele service te behouden, kan hij geen enkele garantie bieden met betrekking tot de continuïteit van de toegang tot zijn website en wijst hij daarom alle verantwoordelijkheid af voor enige directe en/of indirecte schade veroorzaakt door de onmogelijkheid om er in zijn geheel of gedeeltelijk of die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de dienst door een internetgebruiker. De Camping kan niet strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit ongepast of ongeoorloofd gebruik van de Website of de inhoud ervan door gebruikers of enige andere derde partij.

De Camping kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de communicatie door een derde partij van foto's waarvan zij hebben verklaard de rechten te hebben, voor valse, misleidende of foutieve informatie die zou worden vermeld in de catalogi of op de internetsites over de Camping , en in het bijzonder de presentatiefoto's, de kwalificaties, de activiteiten, de vrije tijd, de diensten en de data van operatie.

De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van het gesloten contract, in geval van een fout van de klant, in geval van overmacht of zelfs als gevolg van het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij die geen verband houdt met de leveringsdiensten waarin het contract voorziet. In ieder geval, in het geval dat de Camping om welke reden dan ook aansprakelijk wordt gesteld, is de eventuele vergoeding beperkt tot het bedrag van het verblijf.

 

Artikel 12. Klacht

 

Elke klacht moet door de Klant tijdens zijn verblijf op de Camping worden gemeld, zodat deze de niet-naleving kan verhelpen of vaststellen. Indien ter plaatse geen einde kon worden gemaakt aan de niet-naleving, kan de Klant een schriftelijke klacht indienen bij de Camping zodat deze deze tracht te verhelpen. Om de klacht zo goed mogelijk te kunnen bestuderen, wordt de Klant gevraagd om zo snel mogelijk alle feitelijke elementen (foto's, video's, in het bijzonder) te verstrekken die hij kan verzamelen, tenzij de niet-naleving ter plaatse werd vastgesteld bij de camping. . Elke klacht met betrekking tot het verblijf van de klant moet door hem per post worden verzonden naar het adres van de camping of per e-mail naarinfo@campinglesbains.com.

Er kan geen klacht in behandeling worden genomen voor een incident dat tijdens het verblijf niet aan de campingbeheerder is gemeld.

 

Artikel 13. Bescherming van persoonsgegevens

 

13.1 Gegevensverzameling

 

Tijdens het browsen op onze website wordt informatie over onze klanten verzameld.

 

Er zijn 3 categorieën informatie:

 

• Diegene die de Klant ons meedeelt bij het aanvragen van een reservering: familienamen, voornamen en geboortedata van alle deelnemers, postadres, e-mailadres, telefoonnummer. • Degenen die we automatisch verzamelen: cookies (zie cookiebeleid).

• Die we verzamelen van derden.

 

Al deze informatie wordt door het bedrijf als vertrouwelijk beschouwd. Ze worden alleen gebruikt door de interne diensten van Camping, voor de verwerking van het verzoek van de klant en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden aan de klanten te versterken en te personaliseren.

 

Artikel 14. Machtiging beeldrecht

 

Tijdens zijn verblijf kunnen zowel de Klant als de mensen die bij hem verblijven (hierna de "Accommoderende Personen") op de Camping worden gefotografeerd of gefilmd als onderdeel van groepsfoto's (hierna de "Beelden"), die de Klant aanvaardt op namens hem en namens de gehoste personen. De Klant machtigt ook, namens hem en namens de Gehoste Personen, de Camping om de Afbeeldingen op hun sociale netwerken te verspreiden voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Het is in ieder geval duidelijk dat de Klant en de Gehoste Personen:

- bovenstaande machtigingen kunnen intrekken door dit tijdens hun verblijf schriftelijk aan de receptie van de Camping aan te geven;

- na de publicatie van de afbeeldingen die op hen betrekking hebben op sociale netwerken, kunnen ze verzoeken om verwijdering door een e-mail te sturen naar het volgende adres:info@campinglesbains.com

- geen enkele vergoeding ontvangen voor de verspreiding van de Afbeeldingen zoals bepaald in dit artikel 15.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht, jurisdictie en bemiddeling

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken, ongeacht het land van herkomst van de klant. In geval van een klacht en na contact te hebben opgenomen met de Klantenservice van de Camping volgens de Klachtenprocedure, heeft de Klant de mogelijkheid om een consumentenbemiddelaar in te schakelen, binnen een termijn van maximaal één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht. , door LRAR, aan de operator.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1368 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens opgeslagen in het informatiesysteem van de Vennootschap en/of haar partners bewijskracht hebben. Aldus zullen gegevens op computer of elektronische media die aldus zijn opgeslagen, als ze als bewijs worden aangevoerd door het Bedrijf in een proces of andere procedure, toelaatbaar, geldig en afdwingbaar zijn tussen de partijen.

 

 

Artikel 16. Gedeeltelijke niet-validatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden

 

In het geval dat een van de clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig zou zijn door een wijziging in wetgeving, reglementering of door een rechterlijke beslissing, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en naleving van deze Verkoopvoorwaarden aantasten.

Ancre 1
Ancre 2
bottom of page