top of page

Juridische kennisgeving

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid

SAS Lili Camping
Hoofdkantoor: 15 avenue Jean Mermoz 58360 Saint-Honoré les Bains
Zo een. +33 (0)3 86 30 73 44
E-mail: Info@campinglesbains.com
RCS Nevers 751 339 862- Code APE 5530Z – BTW FR43751339862
3* inrichting erkend bij decreet van de prefect 2012-P-518 van 17/05/17

Hoofdredactie: Florin Livada

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site campinglesbains.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van SAS Lili Camping. Niemand is gemachtigd om om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken.
De site www.campinglesbains.com kan hyperlinks bevatten naar andere particuliere of openbare sites. Deze links kunnen niet de verantwoordelijkheid van de site Camping et gites des Bains inhouden voor de inhoud van deze sites.

Technisch management

 Livada Florin
 livada.fr
Deze website maakt gebruik van de open-source oplossing Wix

Hosting van de site:

OVH Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

Beheer van persoonsgegevens. Rechten van internetgebruikers: recht op toegang en rectificatie

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.
Bij gebruik van de site www.campinglesbains.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.campinglesbains.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.
In elk geval verzamelt Camping Les Bains alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.campinglesbains.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.campinglesbains.com de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn op elk gewenst moment aanvragen door ons een e-mail te sturen  op onze contactpagina  ; Het is ook mogelijk om ons een brief te sturen naar het volgende adres: Camping et gîtes des Bains, 15 avenue Jean Mermoz, 58360 Saint-Honoré les Bains

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.campinglesbains.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van Eurl Camping et gites des bains saint-honoré en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen. tegenover de gebruiker van de site www.campinglesbains.com.
Bovengenoemde site is bij de CNIL aangegeven onder het nummer: en cours.           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstkoppelingen.
De site www.campinglesbains.com bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Camping Les Bains.
Camping Les Bains heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

Cookie beleid:

Informatie die we direct op uw harde schijf kunnen plaatsen
Tijdens uw bezoek aan de Site slaan we waarschijnlijk informatie rechtstreeks op uw computer op via Cookies: tekstbestanden die door onze server via uw browser naar de harde schijf van uw computer worden gestuurd. Cookies registreren hoe u de website gebruikt: hoe lang u op de site bent, wanneer u de site verlaat en naar welke pagina's u gaat. Met deze gegevens kunnen we bepalen welke elementen het belangrijkst zijn om de site te verbeteren. Cookies stellen ons dus in staat om u een op maat gemaakte website of advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw verwachtingen en voorkeuren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Op deze site worden twee soorten cookies gebruikt:

Sessiecookies of functionele cookies voldoen aan technische eisen. Ze zijn nodig voor een correcte en veilige verbinding met de site: dit zijn tijdelijke cookies die in het bestand van uw browser blijven totdat de site wordt gesloten. De cookie vervalt ook als u de site gedurende een bepaalde tijd niet bezoekt.
Permanente cookies (tracers) of comfortcookies vergemakkelijken de navigatie door enkele van uw voorkeuren vast te leggen. Zo wordt navigeren eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker. Deze cookies zijn ook nuttig voor het leveren van goederen of diensten. Ze worden ook gebruikt voor statistische doeleinden. Wij willen deze cookies gebruiken om u tijdens uw bezoek aan onze website een gebruiksvriendelijke en kwalitatieve service te bieden  internet en zo het gebruik ervan te optimaliseren. cookie blijft voor een langere periode staan, dit is afhankelijk van uw browserinstellingen. Deze permanente cookies kunnen elke keer dat u de site bezoekt informatie naar een server sturen.
Met de internetbrowserprogramma's die we hieronder beschrijven, kunt u cookies van uw harde schijf wissen, ze volledig blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat de cookie wordt geïnstalleerd. Hieronder vindt u de informatie om u te verzetten tegen de registratie van cookies: Het browsen op de site www.campinglesbains.com veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.
Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

– Om cookies in Firefox in te schakelen, klikt u op het tabblad "tools", vervolgens op "opties" en vervolgens op het tabblad "privacy". Eenmaal op dit scherm selecteert u "aangepaste instellingen gebruiken" in de keuzelijst en vinkt u "Accepteer cookies" en "accepteer cookies van derden" aan.
– Om cookies in Internet Explorer in te schakelen, klikt u op het tabblad "Extra" en vervolgens op "Internetopties". Klik op het tabblad "Privacy", verplaats vervolgens onder "Instellingen" de schuifregelaar omlaag om alle cookies toe te staan en klik vervolgens op OK.
– Om cookies in Google Chrome in te schakelen, klikt u op het moersleutelpictogram rechts in de browserwerkbalk, gaat u vervolgens naar "Instellingen" en klikt u vervolgens op "Geavanceerde instellingen weergeven". Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop "Instellingen voor inhoud". Ten slotte kunt u in het gedeelte "Cookies" cookies inschakelen.
– Voor Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
– Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling.
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.campinglesbains.com valt onder het Franse recht. Exclusieve jurisdictie is voorbehouden aan de bevoegde rechtbanken van CHAUMONT

De belangrijkste wetten in kwestie.
Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Lexicon.
Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.
Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Ancre 1
Ancre 2
bottom of page